Bejelentkezés
elfelejtett jelszó - regisztráció

Alkotó: Lelkes Miklós
Alkotások száma: 1971
Regisztrált: 2011-09-25
Belépett: 2021-03-13
Publikált rovatok
Irodalmi rovat
-Gyermekrovat (Mesék) (203)
-Egyéb prózai alkotások (580)
-Mese (283)
-Dalszövegek (3)
-Gyermekrovat (Versek) (33)
-Versek (864)
-Társalgó (5)
Feltöltve: 2014-02-08 19:06:50
Megtekintve: 1806
Gondolkodásbeli hibák napjainkban
Netnapló bejegyzéseimnek nem adhatok hosszú, körmondatos címet, így mindjárt meg kell említenem néhány nagyon lényeges dolgot.

Először is: a hiba fogalma inkább tévedést jelent, erkölcsileg esetleg el sem ítélhetőt. A gondolkodás logikai bukfencei viszont sokszor szándékosak, ilyenkor már majdnem mindig vétkekről, bűnökről, erkölcsileg elítélendő becstelen magatartás megnyilvánulásáról van szó.

Utóbbiak mindig is gyakoriak voltak Magyarországon is, a nagyvilágban is. Közmondások, szólások is utalnak erre.

A gondolkodásbeli visszásságok tapasztalataim szerint napjainkban sokkal gyakoribbak, mint a huszadik század második felében. Ennek fő oka a kapitalista (tőkés) társadalmi rendszerben keresendő, de egyéb okai is vannak, ezekre most nem térek ki, terjedelmi okokból.

Néhány gondolkodásbeli hibát (visszásságot, vétket, bűnt) azonban megemlítek.

1.) A RÉSZLET KIRAGADÁSA A KÖZVETLENÜL HOZZÁ TARTOZÓ EGÉSZBŐL

Közismert a mondás: az ördög a részletekben van. Az ördög módszere azonban változatos: egy részlet önkényes kiragadása és unos-untalan ismételgetése, harsonázása is beletartozik becstelen módszerei közé.

Vegyük például a napjainkban annyira emlegetett REZSICSÖKKENTÉST. Tárgyilagos megítéléséhez nem kellene más csak minimális értelmesség, tárgyilagosság, - és hozzá társuló becsületesség.

Az helyes, ha az állam figyelemmel kíséri az energiák fogyasztói árának alakulását, és a tisztességtelen mértékű profitszerzésnek gátat szab. Ám a "rezsi"
fogalmába nem csak az energia kiadások tartoznak bele egy lakás esetében, hanem - többek között - az is: a bankból a lakás fenntartójának pénzt kell kivennie (különböző okok miatt nem tarthatja összes pénzét a lakásában), és amennyiben a hatalom birtokosai bizonyos mértékű bankadóval terhelik a bankokat, azok áthárítják a terheiket (vagy azok egy részét) a lakosságra. Ez az áthárítás nagyobb lehet, mint a rezsicsökkentés, mint ahogy az egyik társasház kezelője be is telefonált a televízió nyilvános műsorába: eleget tett kötelezettségének, és kiszámította, a lakókkal közölte: e tényezők figyelembe vételével a lakások fenntartása nem olcsóbb lett, hanem drágább.

A kapitalista baloldalnak (illetve a jelenlegi ellenzéknek) e példa tekintetében politikai érdeke volna az igazság feltárása, pontos számításokkal mellékelten, - ezt azonban nem teszi meg kellő nyilvánossággal. Miért is nem?

2.) KÜLÖNBÖZŐ JELENTŐSÉGŰ DOLGOK EGYMÁSSAL VALÓ OLYAN SZEMBEÁLLÍTÁSA, AMELY ÖSSZEMOSSA A KEVÉSBÉ LÉNYEGEST AZ ORSZÁG SZEMPONTJÁBÓL NAGYON FONTOSSAL

Ha egy kapitalista párt akár második legfontosabb embere tisztességtelen pénzszerzési ügybe keveredik (bármilyen fokozatúba) az, természetesen, elítélendő, és ki kell vizsgálni, - de talán akkora csoda ez a mai Magyarországon?

Nem csoda. Úgyszólván minden parlamenti pártot érintettek már ilyen botrányok az 1989-es rendszerváltás óta. Maga a tőkés társadalmi rendszer is tág teret ad ilyen visszaéléseknek, hiszen, ha volna akarat hozzá (de nincs!), meg lehetne nézni közelebbről: ki gazdagodott meglepően az elmúlt húszegynéhány évben és miért, milyen kiskapuk voltak (és vannak) a gyanús pénzeltüntetésekre.

Egy ilyen különálló, egyedi eset, bármennyire is felháborító, jelentőségében nem állítható egy sorba azokkal a nem tisztázott körülményekkel, amelyek az Oroszországgal most kötött paksi atomenergia szerződés során felmerülnek.

3.) A TUDATLANSÁG, - VAGY ANNAK BECSTELEN ELJÁTSZÁSA

Ez is nagyon gyakori, előbbi lehet jó szándékú tévedésből következő tévedés is (ami még mindig nem jelenti azt, hogy hangoztatója esetleg nem felelős érte, mert számos esetben a tudatlan is felelős ismeretbeli hiányosságaiért!), - viszont nagyon sokszor nem valódi tudatlanságról van szó, hanem másokat megtéveszteni akaró becstelenségről.

Ide tartozik annak emlegetése, hogy Magyarországon kommunista rendszer volt. Az, hogy mi a megvalósult kommunizmus, bármelyik olyan történelmi tárgyú tankönyvből elolvasható, amit a huszadik második felében adtak ki. A világon sehol sem volt még eddig kommunista rendszer. Kommunisták voltak, mivel egy eszmét képviseltek, mint ahogy keresztények is léteznek, legtöbbször ott is, ahol nem a keresztény értékrend az uralkodó, ők is egy eszme képviselői.

Ami a huszadik század hazai társadalmi rendszerének, társadalmi mozgásainak, eseményeinek tárgyilagosabb értékelését jelenti (és ami annyira fontos volna egy becsületesebb, tárgyilagosabb gondolkodáshoz!), ez a mai eseményekhez megértéséhez legtöbbször nagyon fontos. Nem véletlenül ajánlottam olvasóim figyelmébe Kopátsy Sándor könyvét (Kopátsy Sándor: KÁDÁR ÉS KORA, az interneten: http://mek.oszk.hu/03300/03345/03345.htm).

Ajánlani ajánlottam, de ma még, úgy látom, kevesen hajlamosak a becsületes, tárgyilagos gondolkodásra.

Azoknál, akik a becstelenség valamilyen fokú haszonélvezői manapság, ezt megértem, - no de a nagy többség, a többiek?

(2014)

(Az ÁLMOK, TÁJAK, EMBEREK c. netnaplóból.)
Hozzászóláshoz jelentkezz be vagy regisztrálj!
2015-11-21 19:48:56
Kedves Bigiblue!

Amit írásomból idéztél, abból nem világos előttem: mivel is nem értesz egyet valójában? Melyik kifejezéssel, gondolattal nem értesz egyet, és miért?

Véleményem szerint átfogóbban, világosabban, tárgyilagosságra törekvőbben, bátrabban kellene gondolkodnod. Tréfás-komolyan: azt kellene folytatnod, amit Voltaire elkezdett.

Egyszerre ugyanis több dolgot kell látni, ezért célszerű feltenned önmagadnak az alábbi kérdéseket:

1.) Mi a leglényegesebb, ami közös MINDEN vallásban?

2.) A keresztény vallás, mint eszme - ha tárgyilagosak vagyunk - mit hozott a múltban (jót és rosszat)? Nem lehet, hogy sok tekintetben hasonló eseményeket, mint ma a szélsőséges iszlám mozgalom eszmevilága?

3.) Milyen célokat követ és követett a keresztény egyház a valóságban? Tevékenysége egy idő után nem volt sok tekintetben ellentétes a Biblia tanításaival? Milyen társadalmi osztályok érdekeit szolgálta és szolgálja?

4.) Nem lehet, hogy bármiféle éles szatíra, vonatkozzon akármilyen istenre, megtorlása (nem csak fegyveres akciókkal, mert sok egyéb megtorlás is van!) emberségesen és értelmesen gondolkodó számára nevetséges, primitív, visszatetsző?

Az bizonyos, hogy elvakult, veszélyessé vált embereket másképpen kell kezelni, mint az értelmesen gondolkodókat. Ám ettől még egy szatíra - ha tartalma megfelel az igazságnak - elvben helyes, megfelel a szólásszabadság követelményének, és ezt nem szabad összetéveszteni azzal, hogy a vakhitű fanatikusokat adott helyzetekben - a közösség érdekében - állapotuknak megfelelően kell kezelni.

Egyelőre maradjunk ennyiben.

Ha őszintén, átgondoltan, tárgyilagosságra törekvően felelsz a fenti kérdésekre önmagadnak, tovább juthatsz egy helyes úton (amely, persze, sok kárt okozhat saját magadnak, ha nem is éppen annyit, mint amit az őskeresztények valóban tiszteletre méltó hite hozott nekik, - lásd Őskeresztények c. versem).

Egyelőre maradjunk ennyiben!

Üdvözöl: Miklós
2015-11-19 21:24:25
Kedves Miklós !
Az elmúlt napok megrázó eseményei a harmadik világháború rémét vetítik elő..és itt lép be a gondolkodás :

" ..mivel egy eszmét képviseltek, mint ahogy keresztények is léteznek, legtöbbször ott is, ahol nem a keresztény értékrend az uralkodó, ők is egy eszme képviselői."

" ..az istenfélő, jámbor, kisebb tájékozottsággal rendelkező emberek tömegeit sem kell isteníteni. Az igaz, hogy az egyszerűbb emberek között több a becsületes, de ezek a "jámbor" tömegek is felelősek - részben - saját tudatlanságukért. E tudatlanságért ugyan elsősorban a társadalmi rend a felelős.."

Azt gondolom, hogy a párizsi közembereknek - a tudatlan tömegeknek - igenis gondolkodniuk kellett volna, amikor a vérengzés után a
Charlie Hebdo tovább alázta Mohamedet..
Most pedig :
http://www.atv.hu/kulfold/20151118-megdobbento-cimlap-igy-reagalt-a-parizsi-verengzesre-a-charlie-hebdo
De nem gondolkodtak ! Sőt, sokszorosára ugrott a lap eladási példányszáma !!
Hát így jártak.. :(
2014-02-12 22:11:28
Kedves Bigi!

Két lentebbi hozzászólásodra az alábbiakat válaszolom:

1. Azt írod: "És íme, bármilyen kopott is a régi, azért csak patkó az ! Felismerem sötétben is, bekötött szemmel is ! Nem úgy, mint a manapság olyan jól elhazudott múltat ! Itt kérem kommunizmus nem volt. De volt ! Nem volt ! De volt ! ..és így vitatják a múltat nagyjaink.."

Nos, a múltról sokat hazudnak (hazugságokat egyre gyakrabban szobrokba is öntenek), ez azonban azoknak, akik a társadalmi rendből indulnak ki, korántsem meglepő. A múltról szóló hazugságok mögött érdekek vannak, tehát itt is a társadalmi rendet (a kapitalizmust) kell megérteni, akkor is, ha igaz: ennek különösen becstelen formája, gyakorlata valósult meg a mostani Magyarországon, napjainkban, és sok országban kissé értelmesebb, szociálisan érzékenyebb változata is létezik.

A társadalmi rend - minden eddigi társadalmi rend - elsősorban meghatározott társadalmi réteg (rétegek, osztályok) érdekei szerint cselekszik, de e rétegek, persze, adhatják a lakosság többségét is. A Horthy-korszakban azonban a elsősorban lakosság viszonylag szűk rétegét képviselte, preferálta az akkori társadalmi rend (Horthy c. versem többször a figyelmedbe ajánlottam, mostani hozzászólásodból úgy látom, hogy hiába). Ha egy kicsit - becsületes, tárgyilagos gondolkozással - egy-két pillantást vetnél a Horthy-korszak eseményeire (rengeteg anyagot találhatsz erről a könyvtárakban, de az interneten is), akkor ezt beláthatnád. Az a megjegyzésed (ld. hozzászólásodban, de én is idéztem fentebb!), hogy ezekben a kérdésekben NEM TUDSZ tisztán látni, számomra nem elfogadható. (Ha egy kicsit utánagondolsz, talán számodra sem.)

A történelemben vannak, és mindig lesznek is, vitatott részletek, de a leglényegesebb tények, és az ezeket magyarázó körülmények, ismertek. A történészek nagy részét azonban jelenleg a kapitalista társadalmi rend, ezen belül is a hatalmon levő csoport tartja el. Saját érdekük - személyes érdekük - is erősen befolyásolja véleményük, amely, még a viszonylag tisztességesebbeknél sem kerülhet szembe a TÁRSADALMI REND ALAPVETŐ ELVÁRÁSAIVAL.

A történészek például jól tudják, hogy Magyarországon soha sem volt kommunizmus (és a világon sehol sem), de nem érdekük ennek hangoztatása. Nagyon is érthető, hogy miért nem. Én - Veled ellentétben - nem tartom - erkölcsileg - e történészeket nagynak (bár történelmi eseményekről gyakran igen sok részletet tudnak, hiszen ezeket kutatják). Ezen talán csodálkoznunk kell? Gondolj arra, hogy a diplomabotrányoknál néhány évvel ezelőtt a magyar értelmiség "krémje" milyen gyáván, szolgai módon viselkedett!

2. Más kérdés, hogy olykor túlságosan leegyszerűsítesz bonyolultabb dolgokat. Azt írod. "hiszen manapság is, ha bemész egy vidéki házba, annyira megbíznak benned, hogy simán kirabolhatod, és teszik is ezt naponta a trükkös tolvajok.És remélem, nem akarod bemagyarázni nekem, hogy a paraszt gyereke hamarabb lehet ügyvéd, mint egy ügyvéd gyereke ?"

Egyrészt: az istenfélő, jámbor, kisebb tájékozottsággal rendelkező emberek tömegeit sem kell isteníteni. Az igaz, hogy az egyszerűbb emberek között több a becsületes, de ezek a "jámbor" tömegek is felelősek - részben - saját tudatlanságukért. E tudatlanságért ugyan elsősorban a társadalmi rend a felelős, de sok olyan fontos kérdés van, amiben akár a nyolc iskolai osztályt, vagy esetleg kevesebbet végzett is eligazodhatna.

Azt írod: " És remélem, nem akarod bemagyarázni nekem, hogy a paraszt gyereke hamarabb lehet ügyvéd, mint egy ügyvéd gyereke ?" Ilyen kérdéseket ne tegyél fel nekem, MERT SOHA SEM szolgáltattam okot Neked ilyen csacska kérdések feltevésére. Inkább olvasd el figyelmesebben azt, amit Neked írok, és azt, amit - olvasmányul - figyelmedbe ajánlok!

Üdvözöl: Miklós
2014-02-12 18:30:26
Ó, de mit is magyarázok itt..hiszen ezt már nemegyszer megbeszéltük, kedves Miklós ! Például a sirály-ballada című versem alatt is .
" 4. Amikor magyarokról beszélünk, előbb-utóbb kiderül valami..az ősökről..ez van, ez a hazánk..természetesen a csavaros ész lehet echte magyar is, de azért a kis vidéki parasztnénik, bácsik nem éppen arról híresek..hiszen manapság is, ha bemész egy vidéki házba, annyira megbíznak benned, hogy simán kirabolhatod, és teszik is ezt naponta a trükkös tolvajok.És remélem, nem akarod bemagyarázni nekem, hogy a paraszt gyereke hamarabb lehet ügyvéd, mint egy ügyvéd gyereke ?
5." Itt élned, halnod kell.." mondták régen, de a fiaink ma nem kötelet keresnek, hanem repülőjegyet vesznek..
Ma nem tudnám ugyanígy megírni ezt a balladát.
Ma én venném meg a repülőjegyet."

http://www.artagora.hu/mainframe.php?oi=2444
2014-02-12 17:47:34
Kedves Miklós ! Azt hiszem, nem kell bemutatkoznom : elég nagy ló vagyok :) / ..most , néhány napja, a LÓ ÉVÉNEK második napján meg is találtam egyik elveszett patkómat a garázsban..csak odébb raktam egy dobozt, és íme, alatta volt ..nem gyámántpatkó, csak egy egyszerű, rozsdás , eléggé elkopott patkó ! No de miért is ne lett volna kopott ? Hiszen azért patkolnak újra, és veszik le a régit, mert a régi elkopott. És íme, bármilyen kopott is a régi, azért csak patkó az ! Felismerem sötétben is, bekötött szemmel is ! Nem úgy, mint a manapság olyan jól elhazudott múltat ! Itt kérem kommunizmus nem volt. De volt ! Nem volt ! De volt ! ..és így vitatják a múltat nagyjaink..
Viszont nekem az erkélyről Rómeó jut eszembe, és az ő Júliája..unokáinknak, gyermekeinknek az erkélyekről ez a hazugságokkal megtűzdelt mai világunk.

No de kérem, egy ló mit is tehetne ?! ..hát csak nyerítek egyet erre a sok okoskodásra, hazudozásra!
Níííhhhaha ! :)
üdv
Bigi