Bejelentkezés
elfelejtett jelszó - regisztráció

Alkotó: Lelkes Miklós
Alkotások száma: 1971
Regisztrált: 2011-09-25
Belépett: 2021-03-13
Publikált rovatok
Irodalmi rovat
-Gyermekrovat (Mesék) (203)
-Egyéb prózai alkotások (580)
-Mese (283)
-Dalszövegek (3)
-Gyermekrovat (Versek) (33)
-Versek (864)
-Társalgó (5)
Feltöltve: 2014-01-03 20:32:32
Megtekintve: 1863
BARTHA FERENC: Kisemberség. Kézirat, 2013.
Bartha Ferenc barátom PDF fájlba összegyűjtött verseit örömmel olvastam. Írtam már nyomtatásban megjelent másik könyvéről (Bartha Ferenc: Korosztálytársaknak, Prime Press Nyomda, Budapest, 2008). Utóbbi ismertetés megtalálható az interneten: http://www.vilagszinvonal.hu/index.php?option=com_myblog&show=Bartha-Ferenc-Korosztalytarsaknak.html&Itemid=301

A Kisemberség kézirat még, csak szűk körben küldte el a Szerző.

Milyen pompás, találó előszót írt verseihez!

Előszó a versekhez
.
Versemet olvasva
Magadra ismersz
Versemet olvasva
Magadra találsz
Versemet olvasva
Magadban beszélsz
Versemet olvasva
Nem vagy egyedül
Megérintettelek
Ismeretlenül

Igen, megérint bennünket Bartha Ferenc, aki inkább a köznapok, mindennapok költője, mint az ünnepeké. Megérint - ismeretlenül, de úgy, hogy abban a pillanatban már nem is ismeretlen számunkra. Régi ismerősnek tűnik, - éppen azért, mert valóban kisember, úgy, ahogy minden nagynak hirdetett embernek is lennie kellene valahol, - ha így volna, gyorsabban javulna ez a világ! Ám nincsen így, sajnos.

A kisemberek - tág fogalom - élete, sorsa, magatartása nagyon különböző is, egyúttal, persze, tipikus is. Első pillantásra azonban legtöbb típusára érvényes összefoglalást ad az alábbi remek kis vers:

Kisemberek

Kisemberek hétköznappal
Keresik a kenyerüket
(Nap alatti kis helyüket)
Kisemberek mában élnek
A holnapjuk bizonytalan
(Bankszámlájuk haszontalan)
Kisemberek néha napján
Az istenre neheztelnek
(Vasárnap meg engesztelnek)

A tárgyakra való rácsodálkozás, amely minden költészet része, Bartha Ferencnél is megtalálható, erre példa Szekrény c. verse:

Tudtad, hogy a szekrényben megáll az idő?
Becsukod az ajtót, s megszűnik az élet
Emlékekké válnak képek, könyvek, tárgyak
Kinyitod az ajtót, s csodálkozva nézed

Az Idő hozta, a sok élettapasztalat, a költőt belülről formáló külső események, de valószínűleg más, pontosan meg nem ismert folyamatok is, hogy a Szerző erényei, - amelyek Korosztálytársak c. kötetében is jelen voltak, - tovább növekedtek, mind a tartalmat, mind pedig a megfogalmazást illetően. Néhányat kiemelek, példának:

Piacgazdaság

Keresed a helyedet a piacon
Áruvá fajult mára az ember
Címke lóg a szilveszteri malacon
Fekszik a tálon, moccanni sem mer

Vetés

Verseimet papírokra vetettem
Mégis kikeltek, de híres nem lettem
Megtalálod őket nyomokban
Mint kóbor fűszálakat a homokban

Történelem

Láttad-e a történelem porondját?
Cirkuszi késekkel dobálták
Körbe-körbe a Múltat
De nem sikerült, telibe találták
Holt helyét magyarázták
Mivelünk járatták bolondját

Huszon év demokrácia

Kamerákkal megfigyelnek
Mikrofonnal hallgatódznak
Éjjel-nappal felügyelnek
Szerverekbe belopódznak
Demokratikusan, joggal
Mi történt a szemgolyóddal?
Kamerát keresel benne?

Sok bölcsesség van ezekben a rövid kis költeményekben. Mindenképpen helyük volna a mai költészetben, - ha ma volna költészet egyáltalán. Átmenti állapot, de jelenleg nincsen magyar költészet. Érthető: majdnem mindent hazugság hat át, - és versben nehéz hazudni, még a nagyon tehetséges költőnek is szinte lehetetlen úgy tenni ezt, hogy a vers - vers maradjon.

Bartha Ferenc sok verse igen találékonyan szatirikus. Példák erre:

Műlány sors

Botoxozott ajkak
Szilikonos mellek
Ugye drága vagyok
És teneked kellek?
De műanyag a testem
És műanyagot eszek
Most teherbe estem
Akkor műanya leszek?

Csalódások

Semmi sem az, aminek látszik
Senki sem az, amit játszik
Csalóka az egész világ
Itt valami nagyon hibádzik
Ha csalóké az egész világ
Akkor mi marad nekünk
A kezünkhöz semmi sem ragad
És tiszta a lelkiismeretünk

Bartha Ferenc a Kisemberségben található vallásos verseit bizonyára örömmel fogadják a hívők. Formailag ügyesek ezek is, de tartalmilag egy olyan világot érintenek, amelynek - helyes értelmezés szerinti - megvalósulása nagyon jó volna ugyan, de a megvalósulás elérhetősége szerintem túl sok naivitással találkozik. Egyik versét példaként említem, rövidítése nélkül:

Az én Nemzeti imám

Miatyánk és Miasszonyunk
Tihozzátok imádkozunk
Legyen, ahogy akarjátok
Jöjjön el a ti országtok
Élesszétek nemzetünket
Adjátok meg kenyerünket
Gonoszságunk, bűnösségünk
Feledtesse üdvösségünk
Segítsetek megbocsájtni
Kísértésnek ellenállni
Más népeket felemelni
Gyűlöletet eltemetni
Itt a Kárpát-medencében
Bölcsőben, nem kelepcében
Ne a pénz legyen az isten
Magyar magyart megsegítsen
Pártok fölé emelkedjünk
Összeérhessen a lelkünk
Magyar magyart ne sarcoljon
Honfitárssal ne harcoljon
Mindörökké boldogságban
Éljünk végre a hazánkban
Miatyánk és Miasszonyunk
Tihozzátok fohászkodunk.
Ám legyen!

A kisemberek sorsának gyakran kanyargós útjait, visszaútjait idézi a Miután 35 éve anya lettél c. vers:

Miután egy idegen országba jöttél
Miután megszültél három szép fiút
Miután a fiaid felnőttek lettek
Miután a gyermekeid ellened szegültek
Miután az első fiad lepatkányozott
Miután a férjed betegségbe rosált
Miután az Anyák napján büntetésben voltál
Miután az unokáid messzire vitték
Miután nem voltál képes gyűlölni
Miután megbocsátottál az ellened vétkezőknek
Miután az álmatlanság kifacsart teljesen
A Jóistentől kaptál egy boldog napot
Egy asztalnál ült az egész családod
Férjed, fiaid, menyeid, unokáid és Te
Jóízűen megették, mit férjeddel készítettél
Unokáid pár óráig unokának érezték magukat

Trianon 101 c. versével valószínűleg sokan egyetértenek, én azonban azt tanácsolom Bartha Ferencnek, hogy ilyen összetett problémakörrel átgondoltabban foglalkozzon, mert azt ugyan, ami versében van, lényegét tekintve sokan, nem százszor, hanem talán százezerszer is megírták előtte, de ezek a versek, írások nem a teljes igazságot közelítik (még az általam annyira kedvelt József Attilának, - megírtam máskor is - Trianon c. verse is giccses fércmű, lehet, hogy a nagy Költő egyetlen félresikerült alkotása). A Kisemberségben szereplő vers:

Trianon 101

Trianon a magyar nemzet gyásza
Vérünkbe gázoló hatalmak násza
Egy márkanév a francia bögréken
Trianon egy kétharmados döntés
Eldöntötték a pokolban fönt és
Letaszítottak minket a mennybe
Menj be, testvér, ne siránkozz
Ne gyűlölködj, csak imádkozz
Imád lesz a nemzetünk kovásza

N.B. 100-szor megírták előttem.

Máskor azonban, - a kéziratában majdnem mindig! - ott van a valóság, vagy annak egy szemléltető darabja:

Jogba fojtva

Jogba fojt a sok-sok törvény
A lelkünket meggyötörvén
Álmainkat összetörvén
Jogba fog ez még kerülni!
Gúzsba kötve kell örülni
Szabadságról ki beszél még?

ki mit lop?

kipp-kopp, kipp-kopp
úriember nem lop
tip-top, tip-top
hip-hop, hip-hop
laptop, csaltop
hazudtop, tip-top

A hatalom birtokában nincs hiány a birtokvágyban

A birtokos nem kapál, nem szánt, s nem arat
Az Adriai tengeren tölti el a nyarat
Bankszámlája közben szépen gyarapodik
A tengernyi napszámosa ezen iparkodik
A föld már régen nem azé, aki megművelte
Táncsics Mihály anno ezt csak úgy képzelte
A tulajdonlás, birtoklás a földművelés nyitja
"Aki kapja, marja!" majd jól bebizonyítja

Diktatúrista Harácsony

A diktatúrista kirándult
Orra esett, de túlélte
Karizma sem rándult
Harácsonyra hazahozzák
Pont mikor az ételt osztják
Harácslé és mákos guba
Meg Töhötöm, meg a Huba
Meg még sokan mások
Közöttük a félnótások

Az összeállítás a vége felé dalszövegeket is tartalmaz. Ezek értékéről a zene nélkül nehezen tudnék véleményt alkotni, és, mivel nem vagyok zeneértő, talán akkor sem tudnék, ha a szöveggel együtt a zenét is hallanám.

Örömmel vettem, hogy a Szerző végül önmagáról, életútjáról is közöl információkat az alábbi címmel: Ennek a vegyes füzetlenségnek is kell, hogy legyen VÉGE. Szilánkokra történelem.

Javasolom Bartha Ferenc Barátomnak, hogy a Kisemberséget a Magyar Elektronikus Könyvtárban (MEK) is jelentesse meg (esetleg e-könyvként is adassa ki), továbbá csatoljon a végére felhívást: az, akinek e-mailben elküldi, továbbküldheti barátainak, ismerőseinek is, ha akarja.

Javasolom továbbá azt az apróságot is, hogy a kéziratban ne használjon kétféle típusú ékezetes betűt, ami a versek átmásolásánál zavaró.

(2014) Lelkes Miklós
Hozzászóláshoz jelentkezz be vagy regisztrálj!