Bejelentkezés
elfelejtett jelszó - regisztráció

Alkotó: Bogumil
Alkotások száma: 553
Regisztrált: 2005-12-27
Belépett: 2008-08-01
Publikált rovatok
Irodalmi rovat
-Novellák (150)
-Egyéb prózai alkotások (224)
-Elbeszélések (119)
-Versek (24)
-Úti kalandok (34)
Feltöltve: 2007-01-15 09:22:07
Megtekintve: 916
Isten műhelyében
1.

Szédületes sebességgel száguldott az űrjármű a célja felé. Az űrkompban lévő személyzet remegve és féltőn hajolt a műtőasztalon aléltan heverő élettelen test fölé. Arcából lassan kiszökött a vér és viaszfehéren feküdt a derengő fényben. Azonnal cselekedni kellett.
Az űrkompon lévő mentőorvos és két asszisztense kétségbeesett lépésre szánta el magát: azonnali vérátömlesztést kell végrehajtani. A vészhelyzetre rendelkezésre álló egyetlen palack életelixírt csak Itzamná és a Fősachter engedélyével lehetett volna igénybe venni. Azonnal összeköttetésbe léptek a Teremtő Istennel és sürgős intézkedést kértek. Itzamná utasította őket, hogy bármi áron is, de meg kell menteni Szép Maszkot. Így hát bekötötték a transzfúziót és összeragasztották a sebszéleket. Az ifjúba hamarosan visszatért az élet. Mire landoltak, már annyira magához tért, hogy saját lábán hagyta el az űrkompot és kíséretével azonnal Itzamnához mentek.
Itzamná végtelen szeretettel nézte az ifjút, aki kész volt vérét ontani a Napért és felajánlani a szívét a Teremtő Istennek. Így szólt hozzá.
– Nemes ifjú, mától fiammá fogadlak, te leszel a teremtő Isten fia. Elfogadom nemes felajánlásodat: én rendelkezem a nekem felajánlott nemes szíveddel. Tréfli főmettőr felel életedért. Az Új embert meghatározó kísérleti vérrel és élet-elixírrel cserélték le véredet. A mai naptól újjászülettél. Véred az AB vércsoport első hordozója. Te vagy az első az emberek között, aki ezt a vércsoportot hordozod. Csak a jó tulajdonságokat örökítettük át az A és a B vércsoportokból. Az elixír egy teljesen új, nemes és ezoterikus ember tulajdonságait örökíti benned és génjeidben tovább.
Felszólítom Tréfli főmettőrt, hogy ismertesse az AB vércsoportú új ember nemes tulajdonságait. – Szólott az úr és intett a főmettőrnek, hogy lépjen elő.
– Az AB vércsoportú ember az ingerlékeny és harcias A és a domináns, elnyomó, de kiegyensúlyozott B vércsoportúak keverékét képezi. Ebből a keresztezésből olyan beállítottságú lelkialkatot állítottunk elő, aki vakon hisz abban, amit tesz Hite kőkemény és nem tart semmilyen következményektől. Félelemérzete nincs. Mindenkivel, ellenségeivel is szívélyes, ennek következtében nagyon megnyerő és hallatlanul népszerű. Mindenki szeretetét bírja, hiszen tárt karokkal fogad mindenkit. Nem neheztel, ha csalódást okoznak neki (megbocsátó alkat). Minden helyzetben és minden kérdésre a legdiplomatikusabb válaszokat adja. Természetes vonzereje sok szívfájdalmat okoz követőinek. Annyira megszeretteti magát, hogy örökké emlékeznek rá! Vonzereje azonban nagy árat követel tőle.
– Ennyi? – kérdezte tőle Itzamná és az előtte álló ifjúra tekintve így szólt: – Az általam elrendelt új embertípus prototípusaként, téged választottalak ki a nemes feladatra. Az életelixír örökké való életet ad neked. Feladatodra hét év alatt készítünk fel, és utána visszaküldünk a Földre. Missziódat őseid földjén kezded el. Addigra Kukulkán hatalmi szóval és fegyverekkel eltiporja a gyilkolás, kannibalizmus és más gyalázatos fertő írmagját is. A feladatod az lesz, hogy szép szóval, meggyőzéssel rávegyed a népet a szeretet és a hit magáévá tételére. Hatalmat adok hozzá, hiszen Kukulkánra és fegyverei erejére támaszkodhatsz. A népek elfogadnak, mert közülük való vagy: hús a húsból, de a véred nem vér az ő vérükből. Ők ezt nem tudhatják meg soha sem. Neked a szavak erejével, példamutatással kell őket átformálnod. Hét évet fogsz kapni erre a feladatra. Huszonegy évesen visszaküldünk a missziós feladat elvégzésére. Huszonnyolc éves korodra be kell fejezned hazádban a nép tudatának átalakítását.
Miután sikeresen befejezted munkádat, a városok elkorcsosodott lakosságát megsemmisítjük, kegyetlen rituális szokásaival együtt. Írmagjuknak sem szabad maradnia, nehogy a fertőzés elharapózzon a tiszta tudatú őslakosokban. – Szólott Itzamná a teremtő isten és tekintetét szeretettel végighordozta az előtte álló ifjún.
Szép Maszk úgy érezte, hogy egész testét elönti a szeretet és a tettvágy. Azonnal indult volna vissza, de gondolataiban olvasva Itzamná leállította.
– A szeretetenergia hét év alatt akkumulálódik sejtjeidben. Annyi szeretetenergiával töltődsz fel, hogy életed folyamán végtelen nagy mennyiségben tudod kiárasztani a földre.
– Köszönöm neked uram! – rebegte sóhajtva az ifjú.
– Magadnak köszönjed! Istenhez méltóan viselkedtél, és én istenné emellek magam mellé. Jer, ülj a jobbomra! – parancsolta, és a remegő lábakkal felé lépdelő ifjút karjánál fogva a trónszékbe maga mellé segítette. Átölelte vállait és megszorította az ifjú testet.
Szép Maszkot kéjes remegés járta át. Hatalmas vágyat érzett arra, hogy egyesüljék e teremtővel. Szeretett volna megszűnni, és a teremtőbe beleolvadni. Erekciója megnőtt, bíborlándzsája megmerevedett és az ejakulátum vastag sugárban lövellt ki merev falloszának tűzforró makkján. A katarzis után megkönnyebbült, és zavartan nézett a Teremtőre.
– Miért tetted ezt velem uram?
– Azért, hogy érezzed a vágy és a szeretet erejét. Az emberekbe is én oltottam a kéjvágy és a szeretet génjeit. Csakhogy ők elfajulva már nem bennem oldódnak fel, hanem bálványok, állatok által élik ki vágyaikat. Az üzekedés, a szaporodás szempontjából szükséges a kéjvágy felszítása. De a magasabb eszmék eléréséhez elengedhetetlen az isteni szikra által felgyújtott tiszta vágy, mely a teremtővel való egyesülésben megnyilvánuló katarzisban teljesül be.
– Ha jól értettem uram, ez azt jelenti, hogy én, mint az új eszmék hordozója, el vagyok tiltva az alantasnak számító földi gyönyörök élvezetétől? – kérdezte az ifjú csüggedten. Itzamná derűsen kacagva így válaszolt.
– Neked is megadatik a testi gyönyörök élvezete. Nemes célom veled az, hogy méltó nőt találva neked, elszaporodjék általatok az új embertípus. Sok-sok kis AB-és vércsoportú, istenarcú gyereket fogsz nemzeni örökké tartó életedben. Ne feledd el, hogy csak te rendelkezel azzal a joggal, hogy új típusú embereket nemzzél a Földön...
– De uram, tenyészcsődört csinálnál belőlem?
– Nem, nem, egyelőre csak pár emberről van szó. Az általad nemzendő emberek mind az én arcomra formáltak lesznek, de a te jellemedet viselik. Ők fogják előrevinni a világot. És amikor már missziód véget ért, akkor megpihenni visszatérhetsz ide, hozzám, és az általad majdan nemzendő AB-és vércsoportú emberek viszik tovább génjeikben tulajdonságaidat. – Mondta mosolyogva az Úr, és megsimogatta Szép Maszk lelkét. Kéjes borzongás járta át az ifjú testet. Bíborlándzsája megmerevedett és kéjesen felemelkedett.
– Köszönöm neked uram, amit értem tettél! Megérdemlem én ezt a nagy bizalmat? – kérdezte félve.
– Bízom benne, hogy megérdemled – dörögte az úr harsányan, és a főszertartásmestert kérette. Mikor az előtte állt, így szólt hozzá.
– Készítsétek elő a szertartáshoz az aranymedencét. Töltsétek fel életelixírrel. Merítsük meg benne eme újjászületett ifjút!
A főmester intett és pillanatokon belül begördítették a fehér márványra helyezett aranymedencét. Az Úr lelépett a trónusról. A főmettőr lemeztelenítette az ágaskodó falloszú ifjút és a medencéhez vezette. Két szolga beemelte a kádba. Háromszor merítették alá. Az alámerülés közben mámoros kéjérzet járta át testét, és hatalmas robbanással tört elő heréiből vérvörös makkján keresztül az ejakulátum. Ismét úgy érezte, hogy Istennel egyesül.
Miután kiemelték az elixírből, arany szegélyű fehér gyolcslepelbe burkolták testét és a teremtő isten trónusa elé térdepeltették. Az, jobb tenyerét az aranyhajú ifjú fején nyugtatva, így szólt.
– Fiammá fogadlak! – szavai nyomán az ég lángba borult. Hatalmas villámokkal és mennydörgéssel adta tudtára a világnak, hogy megszületett az új típusú ember.


2.

A tizenötödik évébe lépő Szép Maszk hét éves isteni képzésben részesült.
A feladatra való felkészítéssel és lelkének szeretetenergiával való feltöltésével külön külön kinevezett tanítók foglalkoztak. A legtöbb tudást: a küldetést maga Itzamná táplálta bele lelkébe. Az égi trónszobában ilyenkor rajtuk kívül senki sem tartózkodott. Az Úr (Teremtő Isten) maga mellé ültette az aranyhajú ifjút és átölelve vállát, magához húzta a kedves testet. Ilyenkor Szép Maszk arca lángba borult, testét a szeretet és a kéj hatalmas érzése járta át. Tengerkék csillagszemének színe az arany-barnától a mélyzöldig változott, aszerint, hogy éppen milye rezgések töltötték lelkét. Az Úr elégségesnek tartván a napi szeretetenergiával való feltöltést, térdére ültette és mélyfekete szemeinek mágikus tekintetét a gyönyörű arcú, aranyhajú ifjú szemeibe fúrta. Most a szemeken keresztül adta át a lélekenergiát Szép Maszknak. Az ifjú test megremegett és beleborzongott a kéjbe. Mindaddig tartott a lélekenergiával való feltöltés, amíg isten eltelvén a kéjjel, tekintetét a ifjú szemeiből a csodálatosan szép metszésű arcára és aranyszín hajára függesztette. Az érzelmi töltés kicsordulásaként az ifjú testét elöntötte a kéj, és hatalmas sugárban lövellt ki az ezernyi életet hordozó spermiumokat tartalmazó ejakulátum felajzott bíborfurulyájából. Szégyenkezve takarta el kezeivel a bűnös szerszámot. Az Úr elmosolyodott és ajkaival illetve szívta ki a még benn lévő magokat.
– Látod, én nem undorodom. Élvezem azt, amit saját gyönyörűségemre alkottam. Élvezem a tökéletes szépséget, a tiszta örökítő anyagot termelő ifjútestet. A spermiumaid illata semmihez nem hasonlítható mandulaillatot áraszt, íze pedig a mandulalikőrrel leöntött mannához hasonlatos. Muszáj nekem is nap mint nap átélnem a szeretet, kéj és mámor gyönyörűségét, mert akkor nem tudok megbizonyosodni arról, hogy az Isteni Terv az tökéletes. – suttogta az Úr felajzva és ágaskodó bíborvesszejének makkja megtelt vérrel. Heréi az átélt kéjes pillanatoktól robbanásig feszültek. Mielőtt azonban az ejakulátum robbanva előtört volna Szép Maszk fodros rózsaszín ajkai közé véve, kiszívta az isteni mézharmatot. Az ejakuláció alatt a két szempár egymásba függesztve egy lélekként csak az isteni kéjnek és mámornak áldozva elégült ki. Ahogy végeztek, az Úr visszaült trónjára, a lábához helyezett zsámolyra pedig Szép Maszkot ültette. Miután így elhelyezkedtek, elkezdte oktatását.
– Elkezdem neked a kezdetektől, hogy tisztában legyél a mi világunkkal. Az idők kezdetén nem volt semmi a világon csak az energia és a rezgések. Ezek a finom energiarezgések a „Nagy Bumm” által keletkeztek, amikor a Nap Istenben, ami egy hatalmas, izzó energiahalmaz, az állandó robbanásokon kívül, egy hatalmas energiarobbanás következett be. Ezek a szabad energiák szakadtak ki a Napból és kerültek be a világűrbe.
– Értem uram, de hogyan lett az energiából ember? – kérdezte az ifjú kíváncsian. Úr erre is megadta a választ.
– Az úgy volt, hogy a mi galaxisunkban kirobbant szabad energiatömeg több milliárd szabad lélekenergiával rendelkezik. A lelkek kiszabadulván a Nap fogságából, immár csak a saját maguk boldogságával akartak törődni.
– Miért, a Napban dolgozniuk kellett?
– Igen fiam a napban a lélekenergiáknak állandóan fenn kellett tartaniuk a Nap tüzét. Tehát ők feleltek a Nap egy részének, az állandó robbanások által való, életben tartásáért.
– Értem Uram! De ha ők kiszabadultak a Napból, akkor a Napnak hiányzik az általuk termelt energia? Mit tesz most a Nap?
– A Nap hatalmas. Az energiavesztesége csekély. Mivel látta a kiszabadult lelkek kemény elhatározását az önállósulásra, így gondolkodott: „rendben van! megengedem nekik, hogy kívülem létezzenek. Viszont az így elveszett energiát vissza kell pótolniuk belém, az általuk teremtendő lények lélekenergiája által.” Ezzel a paranccsal küldött engemet erre a galaxisra atyám a Nap. Én felelek a szabad lelkek által végzett telepítési munkáért. A Földön levő lelkek milliárdjainak megsokszorozása a cél, hogy naponta annyi szabad lélekenergiát nyerjünk halálukkal, amennyi elég az én és laboratóriumom személyzetének, azaz udvartartásomnak a fenntartására, valamint a Napból kiszakított napi 345 millió gigawatt lélekenergia visszapótlására. Idáig érthető?
– Értem uram! Csak azt nem értem, hogyan lehetséges ez a sok szépség, szín, alak, növény, állat és emberi lény megteremtése varázslattal vagy valami mással?
– Nekem, isteni mivoltomnál fogva lehetőségem van az általam készített isteni terv megvalósítására.
– Rendelkezel a teremtés mágiájával, ha jól értem?
– Igen, tulajdonképpen a teremtés egyfajta mágia. Amikor átvettem a Tejút galaxisa felett, a szabad lelkek fölötti hatalmat, a lelkeket összetereltem ide, a bázisra, és a következő tervet vázoltam föl nekik: Választhattok, ha anyaggá sűrűsödtök és az általam kidolgozott terv alapján ásvány, növény, állat vagy emberi testben akarjátok eltölteni a Nap által megkövetelt energia termelésének idejét, akkor anyaggá sűrűsödve leküldelek benneteket a Földre, hogy szaporodjatok, és a szaporulat által megváltsátok magatokat.
Ha tehát a Földön megtelepedve elszaporodtok, akkor a munka befejeztével visszatérhettek ide, hozzám, a lélek világába. A jó munka jutalmául már nem kell többször anyaggá sűrűsödnötök. Aki megszázszorozza önmagát, ezzel megváltja a Nap adósságát és soha többet nem kell lemennie a Földre. Viszont, ha nem elég a Földön termelődő lélekenergia, akkor közületek, kell a Napba visszaküldenem az energia pótlására. Onnan pedig nincs visszaút!
A lelkek megértették ezt és vállalták a feladatot. A Nap Úr a Tejút Vénusz csillagát jelölte ki bázisomul és itt állította fel főhadiszállásomat. Egymás után küldtem le az önként vállalkozó lelkek csoportjait. Először a vizet, ásványokat, hegyeket, majd a növényeket és állatokat sűrítettem anyaggá. Azok elkezdték szaporodásukat. Amikor már benépesítették a Földet, akkor küldtem le az én arcomra, gyönyörűségemre teremtett és anyagba sűrűsödött embereket. Minden szárazföldre leküldtem egy-egy kolóniát. Kísérletezésképpen különböző bőr és hajszínnel láttam el őket, hogy minél jobban alkalmazkodjanak a környezetükhöz.
Amikor már úgy elszaporodtak, hogy fel tudták küldeni naponta a Nap által megkövetelt mennyiségű lélekenergiát, ekkor beállt az egyensúly. A leküldött lelkek feljöhettek hozzám tanulni.
A tanulás szakaszában felkészítettem őket az ideális állam, a nép közösségeinek megszervezésére. Azt akartam, hogy az emberek békességben élve örömmel szaporodjanak. Ilyen instrukciókkal ellátva küldtem vissza az önként jelentkezőket.
– Uram, ez így érthető! Csak azt nem értem, ha minden ilyen simán ment, most miért van ez a nagy káosz, öldöklés és elnyomás, kizsákmányolás, a másik eltiprása?
– Erre is megvan a válasz: Történt, hogy 3423 évvel ezelőtt jött a Napból egy olyan parancs, hogy sürgősen küldjünk fel a Földről a nukleáris folyamatok folytatásához szükséges dupla mennyiségű lélekenergiát. Igen ám, de a jólétben és gyönyörben senkinek sem volt kedve idő előtt elhalálozni, hogy az, ez által felszabaduló lélekenergiával nukleáris energiaként fűtsék a Napot.
– Kezdem érteni uram – csapott homlokára Szép Maszk – ezért találtad ki a piramisok építését és a napáldozatokat.
– Sajnos, így igaz. Belátom, rossz volt a konstrukció, mert a népek buzgóságukban túlteljesítették a parancsomat és a napi pár száz áldozat helyett olykor-olykor tíz- húszezresével küldték fel nekem a lemészároltak lelkeit. Ebből csak egy kisebb hányadot kellet a Nap fűtésére küldenem. Hamarosan elszaporodtak a szabad lelkek. Nem volt mit tennem, mint újabb paranccsal visszaküldeni őket anyaggá sűrűsödve, hogy bányákat nyitva, termeljenek nehézfémeket, hogy az így kinyert nukleáris energiát küldjük a Napnak.
– De Uram, nem könnyelműség ez? Hiszen a túlszaporodás újabb háborúkhoz vezet.!
– Igen fiam, ez így igaz! Éppen ezért lesz szükségem a te missziódra. Meg kell tanítani és emlékeztetni kell az embereket a teremtés alaptételeire. El kell velük fogadtatni a szeretet, béke, jóság alapeszméit. Meg kell tiltani a háborúskodás, az ölés, a csalás és kizsákmányolás űzését.
Két fő dolog az, amit neked el kell terjeszteni a világban: a hit és a szeretet eszméi. Addig születsz újjá más és más testben, míg a Földet szeretet és békesség nem uralja. Küldetésed végrehajtásához különleges képességekkel ruházlak fel.
Több év alatt, mint egy végtelen, kifogyhatatlan szeretet-akkumulátort, töltelek fel a hit és szeretet isteni energiáival. Négy év alatt az asztrológia, mágia és antigravitáció összes tudományát elsajátíttatom veled. Miután képessé leszel mindenre, mint egy teremtő isten, leküldelek a Földre, hogy végezd missziódat. Örök segítődül melléd adom Kukulkán és Rúfus félisteneket. Ők megvédenek téged és segítik missziód végrehajtását.
Az ifjú lehajtotta aranyhajjal koronázott fejét és kipirult arccal tekintet az Úr szemébe. Az Úr magához húzta a gyönyörű fejet és szemét szemeibe függesztve ajkát a fodros ajkakra tapasztva végtelen csókban forrtak össze. Hatalmas lélekenergia adaggal töltötte fel újfent az ifjat. Miután végzett, Szép Maszk fején nyugtatva tenyerét, ekképpen folytatta mondandóját.
– Ezen kívül Blikfang Bukfenc nagymestertől el kell sajátítanod az átváltozás tudományát. Ne feledd el, hogy isten vagy és az istenek bírnak azon képességekkel, hogy alakjukat tudják változtatni. Tehát bárkinek a testét kölcsön tudod venni. Szent égi isten lelked az illető testében lakozik, addig, amíg szükség van rá. Amennyiben már a feladathoz nem kell az illető fantomképe, visszaváltozol Szép Maszkká. Ne feledd azt, hogy tested maga az isteni tökély. Véred az AB csoport prototípusa, tehát magod ennek a tökéletes ember mintának a hordozója. Minden egyes spermiumod egy-egy tökéletes emberi lény lélekenergiájának a csírája. Eljön azaz idő, amikor melléd rendelem a számodra megfelelő asszonyi állatot, hogy nemzzél neki gyerekeket, és szaporítsátok be ezen értelmes lényekkel a Földet. Az általad létrehozandó egyedek csak a népesség pár százalékát alkotják. Ők lesznek a standardok. Ők alkotják a jövő emberét, akik mint vezéregyéniségek biztosítják a Földön az állandó megtisztulást és az eszményi embertípus elérését.
Kiválasztott vagy! És kiválasztottak lesznek utódaid is. Elsősorban ez lesz a feladatod. Tehát: szaporítani a Földön a tökéletes embertípust, elterjeszteni a szeretet, hit és szépség ideáját. Magod kiapadhatatlan és végtelen lesz. Helyettem is helyt kell állnod.
– Miért uram, hiszen te vagy a leghatalmasabb! Miért éppen én, nyomorult porszem. Miért?
– Mert én így akarom – mondta az Úr, ellentmondást nem tűrő hangon, és hatalmas szeretetenergia lökést adott a csordultig töltődött ifjúnak. Az, beletörődve a feladat súlyába, lehajtotta fejét és várta az Úr újabb szavainak folyamát. Ki folytatta is.
– Nekem az energiám minden lélekkontingenssel, amit a Napba küldök, gyengül. Ezért kell az embereknek milliárd számra szaporodnia és meghalva lélekké válniuk. De nekem a Nap által elhasznált és követelt újabb és újabb milliós kontingensek kiállítása időnként már-már vészesen gyengíti a teremtő energiámat. Így a nukleáris energia felhasználásával próbálom a Nap tüzét fenntartani. Ha a Föld nehézfém tartalékait kibányásztatom és az égi műhelyekben nukleáris tüzelőanyaggá, alakíttatom, akkor emberi lelkek milliárdjait mentem meg az önkéntes haláltól. Tehát egymásra vagyunk utalva. A tét az, hogy ha partner a Föld népe velem, akkor megmaradnak együgyű boldogságukban. Élhetnek kéjben és gyönyörben. De ha elapadnak a nukleáris források, akkor a népet háborúkba kell taszítanom, hogy egymást halomra ölve, lelkeikkel tápláljam a Nap mohó száját. Meg kell értened, kutyaszorítóban vagyok. Az általam, a magamból teremtett emberiséget nem lökhetem oda a Napnak. Viszont a létükért nekik is áldozni kell. Én nem a vérüket, se nem a lelküket, hanem a boldog létükért cserébe adott munkaerejüket kívánom.
– És ha nem értik meg? – vágott az Úr szavába aggódva az ifjú.
– Akkor az fog bekövetkezni ami Tulumban történt. Megsemmisül a Föld lakossága, hogy szabad lelkükkel a Napot táplálhassuk.
– Uram, hatalmas feladat, amit rám bízol! Képes leszek rá, hogy elvégezzem? – kérdezte újfent aggódva Szép Maszk.
– Lélekben veled leszek. És melléd adom Kukulkánt és Rúfust. Ők felelnek életedért és épségedért. Minden modern fegyverrel rendelkeznek, és te is kiképzést kapsz az átváltozásból és az antigravitáció technikájából. A teljes mágiát megtanulod, és alkalmazni tudod, ha ez kell a nép meggyőzéséhez. Na, megnyugodtál?
– Nyugodt vagyok uram, mert velem vagy, és ez jó!
– Én nem hagylak el soha. Ha a hited nem inog meg, akkor nem lesz baj. Bízzál bennem, és én segíteni fogok! – suttogta az Úr és forró ölelésben egyesült az ifjúval.
Hozzászóláshoz jelentkezz be vagy regisztrálj!
2007-01-15 18:42:29
Bizony,bizony...
2007-01-15 17:15:01
Az ifjú minden izgalmas kérdésére megkapta a választ. Nem úgy, mint mi. Azonban nem ártana, ha itt is a Földön a szeretet energia 7 évenként akkumulálódna a sejtekben, vagyis a lelkekben.